+45 26 78 70 26 [email protected]

FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE

FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE

Deltagelse i de daglige gøremål på opholdsstedet og i dét at skabe et hjem sammen, er et afgørende fundament at give de unge med på vejen. De skal opleve og lære at skabe vaner og rutiner. Det gør vi ved at samtale om nødvendigheden af at deltage i dagligdagens gøremål og forpligtelser, som en forberedelse til voksenlivets krav og forpligtelser i forhold til arbejde, hjem og familie.

Er du sagsbehandler?

Kontakt os

Stationsvej 5, Hjulby 5800 Nyborg

(+45) 26 78 70 26