+45 26 78 70 26 [email protected]

VISITATION

VISITATION

Visitation til Novus Vita sker ved henvendelse til forstanderen. Novus Vita er behjælpelige med alle oplysninger vedrørende visitationsproceduren, pladssituationen m.v.

Hvis den unge ønskes optaget på Novus Vita, skal der fremsendes sagsmateriale med henblik på målgruppevurdering.

Det vil sige:

  • Sagsresume
  • Relevante slutrapporter fra andre institutioner/opholdssteder
  • Specialundersøgelser; f.eks. psykolog rapporter
  • Eventuel domsudskrift
  • Kommunens handleplan

Visitationsforløb:

  • Der afholdes et møde omkring visitering, hvor praktiske forhold gennemgås skole/dagbeskæftigelse, medfinansering, indflytningsdato, forældresamarbejde osv.
  • Fra Novus Vita deltager leder/administrativ leder og kommende kontaktpersoner
  • Visitationsmødet er åben for den kommende beboer, dennes forældre/værge, sagsbehandler, evt. læge, psykolog, lærer og andre relevante samarbejdspartnere
  • Tidsrammen er afhængig af beboerens udvikling. Løbende møder med forældre og sagsbehandler samt statusrapporter udarbejdet af Novus Vita vil definere tidsrammen

Såfremt den unge er vurderet egnet til optagelse på Novus Vita, eller der er behov for et observationsperiode, vil den unge blive skrevet op til det videre forløb. Såfremt det drejer sig om en akut anbringelse, og der er en plads på akutafdelingen, aftales proceduren

Er du sagsbehandler?

Kontakt os

Stationsvej 5, Hjulby 5800 Nyborg

(+45) 26 78 70 26