+45 26 78 70 26 info@novus-vita.dk

UNGDOMSSANKTION

UNGDOMSSANKTION

Når kommunen vælger at tilknytte Novus Vita til en sanktionsdømt ung, er forvaltningen sikret et kvalitativt veldokumenteret forløb, på højt fagligt niveau, varetaget af kompetente medarbejdere med mange års erfaring.

Vi står klar i det øjeblik, den unge har fået sin dom og evt. umiddelbart inden. Målet er at skabe klarhed for den unge, således at der ikke opstår tomrum mellem domsafsigelse og det videre forløb.

Vores forløb, uanset hvilken fase den unge befinder sig i, skræddersys til den enkelte ung, med afsæt i forældrenes og den unges ønsker og ressourcer.

I forløbet har vi fokus på, at den unge efter sanktionen, bliver i stand til at leve en selvstændig tilværelse.

Arbejde eller uddannelse spiller en afgørende rolle. Her støtter vi den unge i, at indfri ønsket om en afsluttende eksamen, eller at etablere kontakt til forskellige typer af virksomheder. På den måde udvides den unges grundlag for senere at påbegynde uddannelse.

Med henblik på at give dommen et hensigtsmæssigt behandlingsmæssigt indhold udarbejder vi en individuel handleplan med et langsigtet perspektiv for den unge, hvor vi forholder os til følgende :

  • Emotionel udvikling, social adfærd, boglig indlæring og praktiske gøremål
  • Skolegang og uddannelse, beskæftigelse, sport
  • Kognitive og tilsvarende behandlingsmetoder

Er du sagsbehandler?

Kontakt os

Stationsvej 5, Hjulby 5800 Nyborg

(+45) 26 78 70 26

info@novus-vita.dk