+45 26 78 70 26 [email protected]

MÅLSÆTNING

MÅLSÆTNING

  • At indsatsen i forhold til barnet/den unge bliver koordineret med alle implicerede parter, herunder familien, forvaltningen, skolen og øvrige berøringsflader
  • At skabe kontinuitet, trygge og forudsigelige rammer på opholdsstedet
  • At opnå stabilitet i de unges relationer. I forhold til voksne, forældre og andre unge på og udenfor opholdsstedet
  • At skabe basis for, at de unge kan orientere sig på ny og gøre nye tiltag i deres liv og komme væk fra “den dårlige/kriminelle adfærd”
  • At støtte de unge i forhold til de ønsker og drømme de har for deres liv

Er du sagsbehandler?

Kontakt os

Stationsvej 5, Hjulby 5800 Nyborg

(+45) 26 78 70 26