+45 26 78 70 26 info@novus-vita.dk

Målgruppe

MÅLGRUPPE

Efter aftale med og godkendelse af Nyborg Kommune modtager Novus Vita op til 5 beboere i alderen 13 – 23 år på indskrivningstidspunktet samt 2 akutpladser udenfor opholdsstedet.

Novus Vita er et behandlingstilbud for unge i alderen 13 til 23 år på indskrivningstidspunktet. Fælles for de unge er, at de har svære tilpasningsvanskeligheder, der kan medføre kriminalitet og vold. Endvidere er de unge ofte præget af en stærkt belastet psykosocial baggrund med massive omsorgssvigt og tidlige skader på personligheden til følge. En fælles baggrund er endvidere kaotiske og mislykkede skoleforløb ofte med konkluderende prædikat som uunderviselige.

Det er kendetegnende, at de unge ikke har kunnet profitere af det almindelige behandlingssystem, og mange af de unge er rubriceret som uanbringelige.

 • Børn og unge der har svært ved at tilpasse sig eller indgå i det hjemlige miljø og i det sociale liv
 • Børn og unge der har været udsat for omsorgssvigt og misbrug, – fysisk/psykisk vold eller andre sociale/psykiske problematikker i eller uden for familien
 • Børn og unge som har svært ved at følge med i undervisning, har svingende koncentration og svært ved at etablere/fastholde sociale kontakter
 • Børn og unge, som har/har haft en kriminel løbebane
 • Unge på ungdomssanktion
 • Der kan på Novos Vita, indskrives unge i misbrug.
 • Der udarbejdes en opholdsplan med anbringende kommune, misbrugscenter, psykolog, den unge og dennes forældre.
 • Der arbejdes anerkendende ud fra planen, hvor ejerskabet i denne, er nøglen til succes.
 • Der tilbydes motiverende samtaler, NADA, og i tilfælde hvor det vurderes nødvendigt enkeltmands projekter.
 • Der er mulighed for intern skole, i samarbejde med PPR, under evt. Afgiftning/afrusning.
 • Tydelighed og fornemmelsen af sammenhæng, mellem opholdssted, anbringende kommune, hjem, og øvrige samarbejdspartnere, danner rammen for den unge.
 • Der her igennem kan finde en hverdag, der kan navigeres konflikt frit i, så der kan findes resurser til forandring.

TO-KULTURELLE FLYGTNINGE- OG INDVANDRERDRENGE

Vi har stor erfaring med:

 • Kriminelle tosprogede/to-kulturelle drenge
 • Kriminelle tosprogede/to-kulturelle drenge med muslimsk baggrund
 • Kriminelle drenge på ungdomssanktion
 • Børn og unge i misbrug

Er du sagsbehandler?

Kontakt os

Stationsvej 5, Hjulby 5800 Nyborg

(+45) 26 78 70 26

info@novus-vita.dk