+45 26 78 70 26 [email protected]

AKUTPLADSER

AKUTPLADSER

Novus Vita tilbyder et udvidet behandlingstilbud, hvor vi beholder anbragte unge i vores regi, indtil vi i samarbejde med anbringende kommune har fundet en anbringelse, der matcher den unges behov. En akutanbringelse strækker sig i gennemsnit over en periode på 1-2 måneder. Anbringende myndighed betaler kun for de dage, den unge er anbragt. Novus Vita udarbejder individuelle tilbud. Et behov for anbringelse kan opstå i løbet af kort tid, hvor det vurderes, at der må gribes hurtigt ind. Priserne starter på 3.700,- pr. dag.

Novus Vita tilbyder kommuner at udforme socialpædagogiske behandlingstilbud til børn og 
unge, som akut har brug for en anbringelse. En sådan anbringelse kan effektueres indenfor få timer, idet vi råder over 2 pladser i sommerhus, sammen med pædagoger der er ansat til og har erfaring med at modtage børn og unge akut.

De første 14 dage kan altså foregå i et individuelt tilrettelagt projekt, f.eks. i sommerhus, med autocamper eller på udlandsrejser, hvor den unge er sammen med 1-2 akutmedarbejdere døgnet rundt. Et barn eller en ung, der anbringes akut, har brug for at have så få voksne som muligt at forholde sig til. Det er vigtigt, at den unge har ro omkring sig med de samme tydelige voksne.

Akutperioden skal give plads til en tænkepause, hvor den unge har mulighed for at bearbejde sin situation sammen med professionelle omsorgsgivere.

Akutmedarbejderen tager sig af alt vedr. den unge. Dvs. al kontakt til forældre, sagsbehandler, plejefamilie og den unge varetages af akutmedarbejderen. Akutmedarbejderen er kontaktperson for den unge.

I akutperioden udarbejdes observationsrapporter indeholdende forslag til permanent anbringelse samt faglig vurdering af den unges ressourcer, behov og pædagogisk handleplan.

PRIS:
Kr. 3.482,-. pr. ung pr. døgn

Er du sagsbehandler?

Kontakt os

Stationsvej 5, Hjulby 5800 Nyborg

(+45) 26 78 70 26