+45 26 78 70 26 [email protected]

UNDERVISERE

UNDERVISERE

Underviserne på Novus Vita Skole er uddannede lærere, der har erfaring med målgruppen. Desuden bruges pædagogisk personale fra opholdstedet med særlige kompetencer inden for værkstedsundervisning. Undervisningen planlægges og udføres i samarbejde mellem lærere og pædagoger.

Det forventes af undervisere på Novus Vitas Skole at de

  • Kan opstille tydelige rammer, krav og forventninger
  • Kan finde den rigtige balance mellem omsorg og krav • Kan oparbejde en positive relation til udsatte unge
  • Har kendskab til målgruppen og kan rumme og bearbejde dens typiske reaktioner i skolen

Novus Vitas Skole har tilknyttet en pædagogisk supervisor, der observerer lærernes undervisning, giver feedback og afholder supervision for lærerne. Supervision er et af omdrejningspunkterne i den behandlingsmæssige tilgang til børnegruppen.

Supervisoren kan indkaldes og bruges i akutte situationer, men indgår ligeledes i en kontinuerlig supervisionsrække med personalet.

Er du sagsbehandler?

Kontakt os

Stationsvej 5, Hjulby 5800 Nyborg

(+45) 26 78 70 26