+45 26 78 70 26 info@novus-vita.dk

PÆDAGOGIK

PÆDAGOGIK

Novus Vita tilbyder et totalt behandlingsmiljø med mulighed for intern skole, arbejdstræning og fritidsaktiviteter. Hver enkelt plads udgør et selvstændigt og individuelt tilrettelagt tilbud, og kan visitationsmæssigt adskilles fra de øvrige tilbud. Både rammer, ressourcer og institutionskultur befordrer tilrettelæggelse af individuelle forløb i en sammenhæng, der ikke afskærer mulighederne for, at eleverne kan indgå i lærende socialiseringsprocesser. 

Alle indskrivninger starter med et individuelt indslusningsforløb på 1 til 2 uger. Formålet er, at eleven og personalegruppen opnår gensidigt kendskab, inden eleven præsenteres for afdelingens øvrige elever. 

  • Man kan ikke blive smidt ud fra Novus Vita på grund af adfærd. Tilpasningsvanskeligheder er et visitationskriterium, og er derfor ikke begrundelse for udskrivning. 
  • Der kan forventes en involverende og adfærdskorrigerende indfaldsvinkel til den unge. 

En væsentlig del af Novus Vitas samlede tilbud er alsidige fysiske aktivitetsmuligheder. Disse tilbud indgår som en fast del af hverdagens indhold. 

Novus Vita tilbyder to årlige ferieture henholdsvis sommer og vinter, desuden tilbydes der en række fritidsaktiviteter indenfor stort set alle sports- og aktivitetsgrene. 

Der er tradition for, at der i ugeplanen altid indgår en torsdagsaktivitet. Endvidere følges almindelig dansk tradition med hensyn til at fejre højtider. Novus Vita tilbyder kontinuerlig massiv støtte til eleverne – herunder ledsagelse under hjemmebesøg. 

Det tilstræbes, at der under opholdet på Novus Vita udvikles eller opretholdes en konstruktiv kontakt til forældre og andre pårørende. 

Er du sagsbehandler?

Kontakt os

Stationsvej 5, Hjulby 5800 Nyborg

(+45) 26 78 70 26

info@novus-vita.dk