+45 26 78 70 26 [email protected]

AKUPUNKTUR / NADA

UNDERVISERE

UNDERVISERE

NADA står for National Acupuncture Detoxification Association. Nada er en recovery baseret metode som supplement til den enkeltes eksisterende behandling. Nada er således en metode der fremmer og gør en anden behandlingsform bedre og mere effektiv.

NADA-akupunktur består af fem små tynde nåle i hvert øre, som man skal sidde med i 45 minutter. Nålene er med til at skabe balance i kroppen og mindske ubehaget, for eks. når man stopper med hash og stoffer. Nogle oplever uro i kroppen, svedeture, irritation, koncentrationsbesvær og problemer med at sove, når de lægger hashen og stofferne.

Vi bruger Nada til unge for at mindske, reducere og dæmpe følgende ubalancer hos den enkelte: Denne behandling er virkningsfuld i forhold til misbrug, hvad enten det er stof eller alkohol. 

Metoden har positiv indflydelse på bl.a.: 

  • At dæmpe abstinenser og stoftrang
  • At afkorte abstinensbehandlingen og fremme afrusningen
  • At skabe større stabilitet under medicinnedtrapningen
  • At lindre følgesymptomer (angst, uro, hovedpine, søvnproblemer)
  • At styrke både fysisk og psykisk
  • At forebygge tilbagefald

Personalet, der giver akupunkturen har deltaget i et diplomgivende kursus, der giver ret til at praktisere NADA øreakupunktur internationalt.

Vi arbejder ud fra en anerkendende tilgang, hvor det handler om, at du skal finde din motivation til forandring, og hvor det er dig, der sætter et mål for, hvad du vil arbejde med og ændre. Gennem motiverende samtaler og træning, kan du ændre dine vaner og mønstre. Du kommer til at arbejde med den måde, dine tanker påvirker de følelser, som giver sig udslag i den måde du handler på. 

Behandlingen for stofmisbrug foregår både individuelt og i grupper. 

Målet med behandlingen er at stabilisere, reducere eller at stoppe med misbruget for at opnå̊ det du mener er et bedre liv. Dit mål for behandlingen er udgangspunktet for den behandlingsplan du laver sammen med din behandler. 

Den behandling vi tilbyder, er kognitivt terapi. Metoden øger opmærksomheden på samspillet mellem tanker, følelser og handlinger og adfærd. Denne bevidsthed giver mulighed for nye handlestrategier og kan blive starten l en forandring. 

Individuelle samtaler, holdes minimum hver anden måneden, og kan holdes én gang ugentligt. 

I hashgruppen er formålet at reducere eller ophøre med at ryge hash ved at få indsigt i årsager l misbrug og arbejde med egne misbrugsmønstre
Tilbydes to gange ugentligt. 

Hvordan opleves behandlingen?
Under behandlingen med øre-akupunktur vil de fleste føle sig afslappede. Flere falder i søvn. Nogle kan mærke varme- eller kuldefornemmelser eller snurren i øret eller dele af kroppen. Dette er en helt normal reaktion.
Mange oplever en umiddelbar stresslindring og velbefindende. Effekten af akupunkturen holder sig som regel mindst 24 timer. Efter nogle behandlinger vil den afslappende virkning ikke indtræde så markant. Men dette er ikke et tegn på, at akupunkturen ikke virker – snarere er det tegn på, at behandlingen virker! NADA-behandlingen kan nogle gange aktivere følelser. Dette er naturligt og en del af ”recovery”-processen (recovery vil sige ”at komme sig”).

Når du får NADA, er det vigtigt at du sidder roligt og afslappet uden at skulle koncentrere dig om andet end dig selv, for at behandlingen får den fulde effekt. Du bliver tilbudt the som er godt i forbindelse med Nada. Du vil opleve at kroppen bliver afslappet og måske falder du i søvn.
Behandlingen varer ca. 45min.
Nogle mennesker mærker allerede en effekt ved første behandling, andre skal have NADA flere gange, før den optimale effekt fremkommer. 

Er du sagsbehandler?

Kontakt os

Stationsvej 5, Hjulby 5800 Nyborg

(+45) 26 78 70 26