Vi tror,

at relationer og nærvær er nøglen for os

til at kunne arbejde konstruktivt med

den enkelte. Igennem relationer og

nærvær skaber vi sammen med den enkelte fundamentet for den fremtid

den unge selv ønsker.

læs mere her

Vi mener,

at hvert barn og ung har ret til

kontinuitet og stabilitet i sit liv, da

dette er afgørende for et værdigt og

trygt liv.

læs mere her

Vi lægger vægt på,

at indsatsen i forhold til den unge

bliver koordineret med alle implicerede parter, herunder familien, forvaltningen, skolen og øvrige berøringsflader"

læs mere her

Hvad siger kommunerne om samarbejdet

“Novus Vita er et opholdssted jeg i gennem det seneste år har ført tilsyn med en ung på. Min oplevelse af stedet er, at jeg, som familieplejekonsulent, får mange af de ting jeg søger i et godt opholdssted.”

 

Udtalelse fra en familieplejekonsulent

læs mere her

“Endnu en udtalelse fra en kommune
på vej.”

 

“Endnu en udtalelse fra en kommune
på vej.”

 

Tilsynsrapport, Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier

Sammenfattende vurdering:

"Det er Centerets vurdering, at Novus Vita er blevet et veletableret opholdssted, der seriøst og målrettet har opbygget en sikker drift. Novus Vita er gennem det daglige arbejde med til at sikre, at de unges handleplaner følges og evalueres efter den enkeltes behov, så formålet med anbringelsen opfyldes, samtidig med, at de unge får den bedst mulige støtte og hjælp til at gennemføre deres uddannelses – og aktiveringsforløb, samt støttes op omkring deres relationer til deres pårørende/netværk.

Det er Centerets vurdering, at Novus Vita er i stand til at rekrutterer og fastholde en god, stabil og faglig medarbejderstab, der matcher målgruppens behov. Medarbejderne har også mulighed for at opkvalificere sig gennem uddannelse og der tilbydes supervision. Herudover har ledelsen gennem ovenstående forløb vist, at der tages ansvar og der løses personalemæssige konflikter opgaver på en faglig, økonomisk og forsvarlig måde til gavn for både de unge, personale og ledelse.

Det vurderes, at der er et godt samarbejde mellem organisationen og ledelsen. Der er åbenhed omkring den daglige drift, og der sparres og arbejdes konstruktiv for at skabe de bedste betingelser for den samlede drift på Novus Vita. Det vurderes, at Novus Vita har en sund økonomi.

Der er et tæt og godt samarbejde med de for stedet relevante samarbejdspartnere, hvilket er med til at sikre de unge får den støtte, hjælp og omsorg, som de har behov for."